NON-PLASTIC PACKAGING

Bắt đầu từ tháng 9, The Beuter sẽ thay đổi cách đóng gói 100% none plastic – bảo vệ môi trường bao gồm in store và online. Toàn bộ sản phẩm của The Beuter sẽ không dùng túi nhựa, túi zip mà được chuyển hoàn toàn sang hộp giấy. Các túi nhựa gói sản phẩm tại store và online sẽ được tái sử dụng cho những lần sau và sản phẩm được đóng gói bằng hộp giấy.

#thebeuter